2009-06-20

Inbjudan till kurs för modersmålslärare som undervisar i persiska

Skolverket inbjuder persiska modersmålslärare till 3 dagars kompetensutvecklingskurs.

Kursen genomförs med två gemensamma konferensdagar och en dag för självständiga arbete som deltagarna skickar med e-post till kurs ansvariga senast 10 januari 2010.
 

Tid : Den 29 och 30 oktober 2009
Plats: Meddelas senare
Syfte: Att modersmålslärarna i persiska skall
 
  • utbyta sina erfarenheter och få pedagogiska tips och idéer av varandra .
  • få information om  nya metoder och läromedel .
  •  få en bredare kompetens inom persiska litteratur, poesi och kulturhistoria genom föreläsningar och diskussioner.
  • diskutera om betyg och bedömning.
Arbetsformer: Föreläsningar, grupparbete och självständiga studier. Detaljerat program  meddelas via Temaplatsen.
   
Anmälan: Anmälan bör ske på bifogad blankett .Man kan även anmäla sig direkt på nätet . Eftersom det finns begränsade platser tar vi då först till kvarn.
 
Kursavgift: Kursavgiften är 500 kr som bör sättas på nedanstående konto:
Plusgiro 953978-4
Ange: Lärarens namn och kommun

Sista anmälnings dag är den 10 oktober 2009.
Välkomna!
 
 
Mats Wennerholm, ansvarig Tema Modersmål, Skolverket
Nahid Biglari, redaktör för Tema modersmål / Persiska

Anmälnings blankett  - Hotel i Malmö - Inbjudan på persiska       

Program  

 

 
Upplysningar:
Nahid Biglari
Telefon :  040-938794
E-post:    nahid.biglari@malmo.se
www.farsi.se
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter