2009-06-20


دعوت به شرکت در کنفرانس آموزگاران زبان فارسی

اداره ی مدارس سوئد  ، آموزگاران زبان فارسی را به شركت در كنفرانس آموزشی  دعوت می نماید .  در اين کنفرانس استادان مختلف سخنرانی خواهند کرد و شرکت در اين کنفرانس دو روزه ، معادل سه روز شرکت در برنامه ی آموزش معلمان به حساب می آيد . شما می توانيد  دو  روز در برنامه های زير شرکت کنيد ويک روزهم در خانه خود باشيد و درباره ی موضوع مورد علاقه ی خود تحقيق کنيد.

                 زمان: روزهای پنجشنبه 29 اکتبر و جمعه 30 اکتبر 2009 

                 مكان: بعدا اعلام خواهد شد.

ثبت نام : شما می توانيد  فرم ثبت نام در اينترنت را پر کرده و مستقيما  برای ما ارسال داريد .  چون تعداد جا محدود است  در صورت زياد بودن متقاضی   کسانی که زودتر ثبت نام کرده باشند ارجحيت خواهند داشت.

آخرين مهلت ثبت نام 15 اکتبر 2009 است.

شیوه كار: سخنرانی ، كار گروهی  و  بحث و گفتگو

هزینه سخنرانی ، جزوه ها  و غذا  بعهده اداره پيشرفت آموزش مدارس می باشد، اماانتظار می رود كه هزینه مسافرت وهتل  به همراه  ورودی كنفرانس ، توسط كمونها پرداخت شود.
ورودی
کنفرانس مبلغ 500  کرون است که بهتر است همزمان با ثبت نام در کنفرانس به حساب زير واريز شود.

   953978-4

لطفا هنگام پرداخت ، نام و نام خانوادگی  و همچنين نام کمون خود را بنويسيد .

خوش آمديد.


متس ونرهلم
- مسئول سایت های زبان مادری، اداره ی مدارس در سوئد
ناهيد بيگلری - مسئول سايت زبان مادری فارسی سوئد ،

 فرم ثبت نام     -     دعوتنامه کنفرانس به سوئدی     -       هتل در مالمو

برنامه ی کنفرانس   

برای كسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس زیردر اینترنت مراجعه كنید.

 و یا با شماره تلفن  040938794  با ناهید بیگلری تماس بگیرید. 

http://www.farsi.se

Upplysningar:
Nahid Biglari
Telefon :  (+46 ) 040-938794
E-post:    nahid.biglari@malmo.se
http://www.farsi.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter