2009-06-20


دعوت به شرکت در کنفرانس آموزگاران زبان فارسی

اداره ی مدارس سوئد  ، آموزگاران زبان فارسی را به شركت در كنفرانس آموزشی  دعوت می نماید .  در اين کنفرانس استادان مختلف سخنرانی خواهند کرد و شرکت در اين کنفرانس دو روزه ، معادل سه روز شرکت در برنامه ی آموزش معلمان به حساب می آيد . شما می توانيد  دو  روز در برنامه های زير شرکت کنيد ويک روزهم در خانه خود باشيد و درباره ی موضوع مورد علاقه ی خود تحقيق کنيد.

                 زمان: روزهای پنجشنبه 29 اکتبر و جمعه 30 اکتبر 2009 

                 مكان: بعدا اعلام خواهد شد.

ثبت نام : شما می توانيد  فرم ثبت نام در اينترنت را پر کرده و مستقيما  برای ما ارسال داريد .  چون تعداد جا محدود است  در صورت زياد بودن متقاضی   کسانی که زودتر ثبت نام کرده باشند ارجحيت خواهند داشت.

ثبت نام بهتر است قبل از 10 سپتامبر 2009 انجام شود.

آخرين مهلت ثبت نام 10 اکتبر 2009 است.

شیوه كار: سخنرانی ، كار گروهی  و  بحث و گفتگو

هزینه سخنرانی ، جزوه ها  و غذا  بعهده اداره پيشرفت آموزش مدارس می باشد، اماانتظار می رود كه هزینه مسافرت وهتل  به همراه  ورودی كنفرانس ، توسط كمونها پرداخت شود.
ورودی
کنفرانس مبلغ 500  کرون است که بهتر است همزمان با ثبت نام در کنفرانس به حساب زير واريز شود.

153453-6

لطفا هنگام پرداخت ، نام و نام خانوادگی  و همچنين نام کمون خود را بنويسيد .

خوش آمديد.


متس ونرهلم
- مسئول سایت های زبان مادری، اداره ی مدارس در سوئد
ناهيد بيگلری - مسئول سايت زبان مادری فارسی سوئد ،

 فرم ثبت نام     -     دعوتنامه کنفرانس به سوئدی     -       هتل در مالمو

برنامه ی کنفرانس   -   قبض پرداخت

برای كسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس زیردر اینترنت مراجعه كنید.

 و یا با شماره تلفن  040938794  با ناهید بیگلری تماس بگیرید. 

http://www.farsi.se

Upplysningar:
Nahid Biglari
Telefon :  (+46 ) 040-938794
E-post:    nahid.biglari@malmo.se
http://www.farsi.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter