خبرنامه 20     Nyhetsbrev 20
 

 

   
Trevlig Yalda !

     شب يلدا مبارک !

Yalda betyder födelse. Iranier firar årets längsta natt med att äta granat äpple, nötter och kakor och berätta gamla sagor till sina barn och barnbarn.

شب يلدا بلندترين شب سال است .ايرانيان در اين شب گرد هم می نشينند و انار و آجيل می خورند و برای بچه ها و نوه هايشان قصه های قديمی را  تعريف می کنند. واژه  يلدا به معنی ميلاد است .

Baylan vill förbättra villkoren

Elever med utländsk bakgrund får inte likvärdig undervisning. Läs rapporter från Myndigheten för skolutveckling. 
Pressmeddelande med rapporter från Myndigheten för skolutveckling, 24 november
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, 24 november
Lärarnas Tidning,
 TV4 Öresund,
Tidningen Dagen,
Dagens Eko 25 november

وزير جديد مدارس می خواهد شرايط بهتری برای دانش آموزانی که تازه به سوئد آمده اند فراهم کند .
طبق گزارش اداره پيشرفت مدارس که در تاريخ 24 نوامبر2004 منتشر شده است ، دانش آموزان خارجی از آموزش يکسانی نسبت به دانش آموزان سوئدی برخوردار نيستند.
    در اين باره به سوئدی بخوانيد

ابراهيم بايلا ن ، وزير جديد مدارس سوئد، می خواهد که دانش آموزان خارجی بتوانند در صورت تمايل درس رياضی را به زبان مادری خود بخوانند.

در اين باره در گزارش مطبوعاتی اداره پيشرفت مدارس ، روزنامه آموزگاران ، آگهی مطبوعاتی دپارتمان آموزشی ، روزنامه داگن ، روزنامه اکو و سايت تلويزيون 4 اوره سوند  به سوئدی بخوانيد.

   

آموزش زبان سوئدی به مهاجرين در هله فورش _
از سال آينده
کلاسهای آموزش زبان سوئدی برای مهاجرين  SFI در شهر هله فورش  تغيير خواهد کرد. اما تا بحال اطلاعات کافی در مورد اين تغييرات به دانش آموزان داده نشده است و اکثر آنها نگران وضعيت خود هستند.
                  بيشتر به سوئدی بخوانيد

HÄLLEFORS - Stora förändringar för SFI, svenska för invandrare, sker nästa år. Men informationen om förändringarna har inte nått SFI-eleverna och många känner nu oro.               Läs mer 
   

 شعر " گزاره گزينه "  که دکتر نعمت آزرم به تازگی سروده اند خلاصه شده  و برای دانش آموزان دبيرستانی مناسب است.

De finns nya dikter på temaplatsen t.ex. "Valets rapport" som är
en dikt av Dr. Azarm med frågor och är lämplig för gymnasieelever.

شعر هفته 49
                         هر مملکتی در اين  جهان آباد است          آبادیش از پرتو عدل و داد است
                         کمتر شود از حادثه ويران و خراب         هر مملکتی که  بيشتر آزاد است

                                                                             
فرخی يزدی 
شعر هفته 50

آری آری زندگی زيباست
.... يا ، شب برفی
پيش آتش ها نشستن
دل به روياهای دامنگير و گرم شعله بستن.
آری ،آری ، زندگی زيباست.
زندگی آتشگهی ديرنده پابرجاست.
گر بيفروزيش ، رقص شعله اش در هر کران پيداست.
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.
                                    
                  سياوش کسرايی

  زمستان
  سلامت را نمى خواهند پاسخ گفت ،
  سرها در گريبانست.
  كسى سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را .
  نگه جز  پيش پا را ديد
، نتواند ،
  كه ره تاريك و لغزان است .
                             از :  مهدی اخوان ثالث
شعر هفته 51
 رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
                 چنان نماند وچنين نيزهم نخواهد ماند

                                                      حافظ
شعر هفته 52

 داستان شطرنج
مناسب برای دانش آموزان دوره سوم و چهارم /  با تمرين

Text om schack - för högstadie och gymnasieelever 

Intresserade av distansundervisning
Om du är intresserad av distansundervisning kan du anmäla dig på  nedanstående adress. Vi ska ordna särskilda möjligheter för intresserade lärare.

آموزگاران علاقه مند به استفاده از اينترنت در تدريس فارسی
اگر مايل به تدريس مکاتبه ای هستيد می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد و فرم ثبت نام را پر کنيد. سايت فارسی در نظر دارد امکانات ويژه ای  برای آموزگاران علاقمند ايجاد کند

http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/medlem.htm
 

   

Arkiv خبرنامه های قبلی
 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-11-02
Modersmålsundervisningen i Malmö i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling