Persiska modersmålslärare inbjuds att delta i nedanstående utvecklingsgrupper:

Ґ ی  ی ј ی ی ی .

Namn
Efternamn ϐی
Kommun
Tfn/mobil -
E-post
* Jag vill anmäla mig i en  eller flera av nedanstående grupper:

 

* ی ی ј :
Läromedel

  ی
Metodik

  ی ی
Kultur

  ی
Journalistik

  ی
Poesi

 
Prov

 
Översättning

 
Internationell

  ی
Fri skrivning

  یҐی .      .De anmälda lärarna hittills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter