Kunskapssamhället kräver nya metoder och läromedel som kan främja pedagogiskt förnyelse och utveckling.

Med denna utgångspunkt och inspirerade av den nya läroplanen, LP94, och genom  IT satsning av Myndigheten för skolutveckling har en grupp persiska modersmålslärare under ansvaret av Modersmålundervisningen i Malmö skapat hemsidan ”Tema modersmål / persiska”.

Webbplatsen är i första hand utformad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorgen och skolan, men alla besökare är givetvis lika välkomna. Hemsidan  innehåller  information och verktyg för kommunikation på persiska.

Att ge inblick i gällande lagarna, reglerna och skolförordningarna till lärare, föräldrar, elever och alla intresserade är vår ambition. Det är mycket viktigt att föräldrar och elever med invandrarbakgrund får tillgång till information, som ger dem möjlighet att vara med och påverka barnens framtid.

Vi tror och hoppas att en ökad användning av IT i skolan stärker lärarens roll som handledare och samtidigt ger eleven möjlighet att ta större ansvar för sin inlärning. 

Vi hoppas att hemsidan utnyttjas av pedagoger, föräldrar, elever och av alla andra som är intresserade av modersmålsundervisning. Även om lärarna har sina speciella rum, kan de med fördel använda alla andra sidor.

Vi tar gärna emot era förslag och synpunkter för att förbättra och berika hemsidan.