نوروز
 

آيا می دانيد که چرا  ايرانيان ، در هر کجا که زندگی کنند ،  نوروز باستانی را جشن می گيرند؟
 

نوروز يادگار مادران  و پدران ماست  که  از عهد باستان  تا به امروز جشن  گرفته  می شود . 

مردم هند و اروپايی  که ايرانيان هم  جزو آنان هستند از ديرباز خورشيد  و آب  را  گرامی می داشتند  و به اهميت اين دو در زندگی پی برده بودند . آنها عاشقان  نور و پاکی  بودند  و برای  هر کدام  از اين دو،   فرشته ای  در نظر گرفته  بودند .  مهر که به زبان  پهلوی نيز مهر و به زبان فارسی باستان  ميتره  ناميده می شود، نماد خورشيد نور  و  روشنايی  بوده  و آناهيتا  نماد  يا  مظهر  پاکی  و پاکدامنی  بوده است.    

 قرار دادن  شمع  و آب  در سفره هفت سين  نماد مهر و آناهيتا  ا ست .
 

می گويند اولين  نوروز چهارشنبه ای  بوده  که  با  آغاز  ماه  قمری  مصادف   شده است.  مردم  شب چهارشنبه  شاخه های خشک  را جمع آوری کردند  و آتش زدند  تا رفتن  زمستان  و آمدن  بهار را جشن بگيرند.
 

گفتن  " زردی من از تو       سرخی  تو از من "   هنگام  پريدن از روی آتش  در شب چهارشنبه سوری ،  به معنی آرزوی  سلامتی کردن  و  نشانه ی  اميد  به آينده است .

سيزده بدر ( شب چهاردهم )  که  شب چهاردهم  ماه هم  بود ، يادگار اولين  نوروز می باشد.
 

هر کدام از سين هايی  که  سر سفره گذاشته  می شود  معنی خاصی  دارد :

 سيب  نماد  شادی،
 سنجد  نماد  عشق ،
 سبزه  نماد  باروری  و سرسبزی، 
 سير نماد سلامتی ،
 سرکه نماد حرکت و جنبش در زندگی ، 
 سکه نماد ثروت  و
 سنبل نماد زيبايی  و طراوت  بهار است.

ايرانيان با جشن گرفتن نوروز نه تنها شادی و سلامتی روحی و روانی خود را  پايدار می کنند ،  بلکه با انجام کاری دسته جمعی  روحيه ی همبستگی  و همياری  خود را  نيز تقويت می نمايند.

 پرسش:

 1 - شمع و آب در هفت سين  نشانه ی چيست؟

 2 - هفت سين را نام ببريد و بنويسيد که هر کدام نماد چيست.

 3 - گفتن " زردی من از تو    سرخی تو از من "  به چه معنی است؟

 4 - چگونه ايرانيان روحيه ی همبستگی و همياری خود را تقويت می کنند؟

 5 - چرا به دوستان و آشنايان خود کارت تبريک می فرستيم؟

 6 - شما نوروز را چگونه جشن گرفتيد؟