Digital metodik

 

 Innehåll:

   1- Vad betyder den?

  
2- Vad handlar det om?

   3- Idag och framtiden

   4- Nya möjligheter

   5- Olika pedagogiska
       program


   6- Olika metoder

 

 
 
   

Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-11-02

Modersmålsundervisningen i Malmö 
i samarbete med
Myndigheten förSkolutveckling