َNahid Biglari, modersmålslärare i Malmö har ansvaret för Tema modersmål-persiska.

مسئوليت سايت فارسی اداره ی آموزش و پرورش  سوئد به ناهيد بيگلری آموزگار زبان فارسی  در کمون مالمو واگذار شده است . د

 Nahid Biglari , chef redaktör och webbansvarig

دناهيد بيگلری . سردبير و مسئول سايت

 Fartash Mahdjoubi , redaktör och webbansvarig

دفرتاش محجوبی . دبير و مسئول سايتد

 Mahmoud Gramin , webbansvarig , översättare

دمحمود سلطانی . مسئول سايت . مترجم

 Javad Arbabi , webbansvarig , moderna språk

دجواد اربابی . مسئول سايت . زبانهای مدرن

 Dr. Nemat Azarm ,  medarbetare, poet och forskare

ددکتر نعمت آزرم . همکار سايت . شاعر و محقق

 Fatemeh Gordini , medarbetare

 فاطمه گوردينی . همکار سايت

 Mahmud Tehranfar, medarbetare, konstnär (målare)

دمحمود تهرانفر . همکار سايت . هنرمند نقاش

 Azar Ghorbani , medarbetare,

 آذر قربانی . همکار سايت

 Maryam Assadi Shahir, medarbetare

 مريم اسدی شهير ، همکار سايت

 Shahnaz Safargholi, medarbetare, föräldrars ansvarig

شهناز صفرقلی ، همکار سايت ، مسئول والدين 

 Dr. Ali Hassouri , medarbetare , språkvetare

 دکتر علی حصوری . همکار سايت  .  زبان شناس 

 Dr. Arjang Manavi ,  medarbetare, pedagog

ددکتر ارژنگ مانوی . همکار سايت . پداگوگ

 Ebrahim Golshenas ,  medarbetare, författare

دابراهيم گلشناس . همکار سايت. نويسنده

 Guiti Shokri , medarbetare, forskare

 گيتی شکری . همکار سايت . محقق

 Dr. Zahra Shams , medarbetare

 دکتر زهرا شمس . همکار سايت

 Forooq Neishabori , medarbetare

 فروغ نيشابوری . همکار سايت

 Shirin Movallali, medarbetare

 شيرين موللی . همکار سايت

 Moharam Daryanous, medarbetare

محرم دريانوس ، همکار سايت