با  سلام  به  مناسبت  800 سال  تولد  مولانا  جلال  الدین  مولوی   شعر هفته  را  از  وی  پیشنهاد  می کنم 

ز خاک  من  اگر  گندم برآید                      ازآن گر نان پزی  مستی  فزاید 

خمیر  و نانبا  دیوانه  گردد                          تنورش بیت  مستانه  سراید 

اگر  بر گور من آیی زیارت                       ترا خر پشته ام رقصان نماید 

میا  بی  دف به گور  من ،برادر!                که در  بزم  خدا  غمگین  نشاید 

ز نخ  بر  بسته  و درگور خفته                   دهان افیون  و نقل  یار  خاید

بدریزان کفن  بر  سینه  بندی                    خراباتی  ز جانت  در گشاید 

ز هر سو بانگ جنگ وچنگ مستان           ز هر کاری  ز لابد کار زاید

مرا  حق از می عشق آفریده ست              همان عشقم  اگر مرگم  بساید 

منم  مستی  و اصل من  می عشق              بگو ، از می بجز مستی چه  آید؟

به  برج  روح  شمس الدین  تبریز                 بپرد روح  من  یکدم  نپاید 

پا نوشت ها:

 1) نانبا : نانوا

 ۲) خرپشته : سقف بنایی  که  مانند  گنبد  باشد ، کنایه از سرگوراست

۳) به لابد : ناچار ، ناگزیر

غزل ۱۱۸ از گزیده  غزلیات  شمس 

پادیدار باشید . فاطمه  گردینی                              پايگاه آموزگاران