Utvärdering ( ht 05 - vt 06):

 

IT - gruppen   IT som pedagogiskt verktyg

  Medlemmar

  Vad vi har gjort

  Önskemål

  Framtiden