Utvärdering ( ht 06 - vt 07):

 

IT - gruppen   IT som pedagogiskt verktyg

Medlemmar
Namn - 17
Språk - 8
Kompetens

Vad vi har gjort?PedNet
Bilder
Memory spel
Film om Malmö
Bok
Godoko

Hur arbetade vi?Demokrati
Dela erfarenheter
Kultur
Diskussioner
Avslutning

Önskemål
Datorer
Programvara
Tid

Framtiden
Fortsättning
Kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter