Gymnasieboken
Denna bok är utvecklad inom Myndigheten för skolutvecklingens utvecklingsarbete för läromedel för undervisning i persiska. Ansvariga har varit erfarna modersmålslärare och experter och innehållet ger underlag för att nå målen för kursplanerna i ämnet modersmål i gymnasiet.

Projektansvarig vid Myndigheten för skolutveckling:
Mai Beijer

Författare/ kompilator
Nahid Biglari
Ali Hassouri
Fartash Mahdjoubi
Javad Arbabi
Arjang Manavi
Zahra Shams
Guiti Shokri
Ebrahim Golshenas
Nemat Azarm
Aliashraf Darvishan
Simin Behbehani
Shafiei Kadkani

Målningar
Mahmoud Tehranfar

Gymnasieboken (Upper secondary book)
This book was compiled by a group of experienced Persian mother tongue teachers within a development project for the education of immigrants and minorities at the Swedish National Agency for Education. The book has been compiled for the need of the pupils within mother tongue education in Persian at upper secondary levels.

Copyright
Myndigheten för skolutveckling och MediaBIG

Tack
Vi tackar härmed alla som har hjälpt oss för att kunna producera den här boken.

Till
Alla freds och frihets kämpare.