معدن های ایران

معدن های ایران را می توا ن به ۶ دسته تقسیم كرد:

۱ - سوختنی ها- نفت، گاز، زغال سنگ

۲ - معدن فلزهای سیاه - آهن järn ، منگنز  magnesium، كورومیت kromit

۳ - معدن فلزهای رنگی  -  مس koppar ، سرب bly ، روی zink ، نقره silver ،  طلا guld ، آرسنیك ( زرنیخ) arsenik ، جیوه kvicksilver ، نیكل nickel ، كبالت kobolt ، آنیمون animon

۴ - غیر فلز ها -  باریت baritium ، شاموت ، گوگرد  svavel، پنبه كوهی stenfiber ، نمك ها mineraler

۵ - سنگ های ساختمانی - سنگ گچ gips ، سنگ آهك kalk ، خاك رس lera ،  مرمرmarmor ، مرمریت ، تراورتن ، موزاییك ، سیلیس silicium ، كوارتز kvarts

۶ - سنگ های قیمتی -  فیروزه، عقیق، یاقوت، یشم

تمرين:

1 - معدن های ايران را به چند دسته می توان تقسيم کرد ؟

2 - برای هر دسته  دو مثال بزنيد.

3 - در مورد محصول يکی از اين معدن ها حداقل پنج خط بنويسيد.

4 - در سوئد چه معدن هايی وجود دارد؟