رودها

رودخانه های بزرگ كه به خلیج فارس می ریزند عبارتند از:  رود كرخه، رود جراحی، رود كارون

و  رود شور. رود ميناب هم  به تنگه هرمز می ریزد.

رودخانه های بزرگی كه به دریای خزر می ریزند عبارتند از: رود ارس، سفید رود، رود هراز، رود تجن، رود گرگان و رود اترك می باشند.

از رودخانه های مهم  دیگر هلیل رود( به باتلاق جازموریان در جنوب می ريزد) ،
زاینده رود ( به باتلاق گاو خونی در جنوب اصفهان می ريزد) ، زرینه رود و تلخه رود ( به
 دریاچه ی ارومیه می ریزند)  می باشند.